Những tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sỹ Leonardo da Vinci – phần...

8. Đức Mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng với Thánh Anne Bức họa này được vẽ vào khoảng năm 1503. Bức tranh thể hiện hình ảnh đức mẹ đồng trinh Maria và đứa con...

Những tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sỹ Leonardo da Vinci – phần...

Nàng Mona Lisa Mona Lisa là bức tranh nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci. Bức tranh này được ông vẽ trong khoảng thời gian từ 1503 đến năm 1506 (một số tài liệu...

Lý Ngư Vọng Nguyệt – Thành phố Nha Trang

  Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt và tranh Chim Công

DIỆN MẠO NỀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Võ thuật Việt Nam chẳng phải đơn giản. Để có một thời kỳ dài hơi chống phương Bắc, người Việt từ nguyên thủy phải có võ thuật cho riêng mình. Nói về võ thuật nguyên...

Tâm linh với sức mạnh qua cái nhìn Hội họa Leonardo da Vinci

Đã có thêm 1 bạn nữ thích thú với tác phẩm Tâm linh với sức mạnh qua cái nhìn Hội họa Leonardo da vin ci. Vậy bạn Bi bi chuẩn bị...