Những tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sỹ Leonardo da Vinci – phần...

Nàng Mona Lisa Mona Lisa là bức tranh nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci. Bức tranh này được ông vẽ trong khoảng thời gian từ 1503 đến năm 1506 (một số tài liệu...